Thông Tin Liên Hệ

KHU CÔNG NGHIỆP NAM CẦU KIỀN

 • Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nam Cầu Kiền, Xã Kiền Bái, Huyện Thủy Nguyên,  TP.Hải Phòng, Việt Nam
 • Điện thoại: (+84) 2253.645.365
 • Hotline:
  • Ms. Hiền: (+84) 866.421.990 ( Việt – Anh )
  • Ms. Jang: (+84) 936.822.928 ( Hàn )
  • Ms. Hoàng Anh: (+84) 918.003.812 ( Nhật )

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ANH

 • Địa chỉ: 60 Pickhurst Lane, Bromley, Luân Đôn, BR2 7JF, Vương quốc Anh
 • Liên hệ: +44 (0) 7507 210 544 ( Mr. Kevin )

Email: shinecjsc@namcaukien.com.vn

GỬI THÔNG TIN