Tăng cường Kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng xanh TP. Hải Phòng và KCN sinh thái

/ /
Sở Ngoại vụ TP. Hải Phòng vừa phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, KCN Nam Cầu Kiền và Bộ Môi trường Nhật Bản tổ chức Hội thảo “Tăng cường Kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng xanh TP. Hải Phòng và KCN sinh thái”.

Từ năm 2014, Hải Phòng phát triển “Kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng xanh của thành phố” (GGPP) với sự hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ của thành phố Kitakyushu, Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển thành phố theo hướng xanh, bền vững, giảm thiểu tối đa lượng khí thải các bon. Đến nay, sau 5 năm triển khai, TP. Hải Phòng và TP Kitakyushu hợp tác khởi động 15 dự án thí điểm, trong đó có nhiều dự án bước đầu thu được kết quả tích cực.

Tại hội thảo, đại diện Trung tâm giảm thiểu các bon khu vực châu Á, các chuyên gia môi trường của TP Kitakyushu giới thiệu, trình bày về các dự án: sản xuất phân compost tại Hải Phòng, dự án xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam, tại khu công nghiệp (KCN) Nam Cầu Kiền, cơ chế Tín chỉ song phương JCM – hỗ trợ máy móc, thiết bị giảm khí thải các bon, hạn chế ô nhiễm môi trường cho các khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất…

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh,TP. Hải Phòng và TP. Kitakyushu của Nhật Bản có quan hệ hợp tác, hữu nghị từ năm 2009 và trở thành “thành phố kết nghĩa” từ năm 2014. Đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai địa phương đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Các đơn vị ký biên bản thỏa thuận

Với sự hỗ trợ của Bộ Môi trường Nhật Bản, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và kinh nghiệm từ thành phố Kitakyushu, từ năm 2014, Hải Phòng và Kitakyushu cùng hợp tác thực hiện “Kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng xanh của thành phố Hải Phòng (GGPP)”, nhằm thúc đẩy phát triển thành phố carbon thấp, hướng đến mục tiêu thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại. KCN Nam Cầu Kiền được TP. Hải Phòng và TP Kitakyushu đề xuất trở thành mô hình Khu công nghiệp sinh thái. Theo đó, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền triển khai các dự án khác nhau góp phần bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính (GHG) cùng với sự hợp tác cộng đồng.

Việc triển khai xây dựng thí điểm mô hình khu công nghiệp sinh thái tại Hải Phòng sẽ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế, tiết kiệm tài nguyên và giảm ô nhiễm môi trường tại các KCN, KKT của Hải Phòng, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của thành phố thời gian tới.

Nhân dịp này, Trung tâm giảm thiểu các bon khu vực Châu Á, thành phố Kitakyushu; Mạng lưới Ecotowm thành phố Kitakyushu và KCN Nam Cầu Kiền ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án xây dựng KCN sinh thái Nam Cầu Kiền.

Rate this post