[PHÓNG SỰ VTV2] TỪ LỜI CĂN DẶN CỦA ĐẠI TƯỚNG

/ /


Một phóng sự ý nghĩa nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sinh thời Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi 2 bức thư khen ngợi và động viên doanh nhân Phạm Hồng Điệp với những hoạt động vì môi trường. Kể từ đó đến nay, hiện thực hóa di nguyện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, doanh nhân Phạm Hồng Điệp đã trở thành người Việt Nam đầu tiên đầu tư mô hình KCN sinh thái tại KCN Nam Cầu Kiền, cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường học tập theo tư tưởng của Đại tướng. Hệ tư tưởng đó được tập thể cán bộ công nhân viên KCN Nam Cầu Kiền kế thừa và phát huy áp dụng vào triết lý kinh doanh của KCN. Đến nay, có thể coi đó như một phần giá trị cốt lõi của KCN sinh thái Nam Cầu Kiền.
KCN Nam Cầu Kiền xây dựng khu vườn Kỷ vật mang tên Đại tướng, thể hiển lòng tri ân sâu sắc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Vị Đại tướng của nhân dân.

Rate this post