Hải Phòng: Ra mắt CLB Môi trường Nam Cầu Kiền

/ /

Trong tiến trình từng bước xây dựng Khu công nghiệp Sinh thái và kiến tạo môi trường hợp tác nhằm thúc đẩy tạo ra những điều kiện tốt nhất cho hệ sinh thái cộng sinh giữa các doanh nghiệp hướng tới bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp đầu tư trong Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền đã cùng nhất trí thành lập CLB Môi trường Nam Cầu Kiền. Cùng tham dự buổi lễ, còn có đoàn chuyên gia môi trường Kytakyushu Nhật Bản .

Câu lạc bộ được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tự giác tham gia sinh hoạt của các thành viên dưới sự giám sát hỗ trợ trực tiếp và toàn diện của Công ty Cổ phần Shinec – chủ đầu tư KCN Nam Cầu Kiền. Theo quy chế, Câu lạc bộ Eco Nam Cầu Kiền là tổ chức được thành lập với mục đích đoàn kết tập hợp các cán bộ trẻ đến từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong KCN cùng phấn đấu cho sự thành đạt của Câu lạc bộ, phát huy vai trò và nguồn lực, nâng cao kiến thức quản lý, nghề nghiệp, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh, vì mục tiêu phát triển bền vững.

Mr. Taketomi SASAKURA – trợ lý GĐ trung tâm giảm thiểu các bon khu vực Châu Á – Cục Môi trường TP Kytakyushu Nhật Bản phát biểu tại buổi lễ.

Thông qua các hoạt động, Câu lạc bộ sẽ tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế trong môi trường bền vững, có ý nghĩa rất lớn và tác động tích cực tới cộng đồng với những hành động cụ thể, thiết thực qua đó tạo sự lan tỏa tới phong trào bảo vệ môi trường chung tại các KCN khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng và cả nước.

Đồng thời các hoạt động của CLB cũng hướng tới tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ tham gia tốt các hoạt động xã hội, đặc biệt có cơ hội học hỏi biện pháp công nghệ quản lý môi trường Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Phạm Hồng Điệp – CTHĐQT kiêm TGĐ KCN, thành viên của Clb Doanh nhân Sao Đỏ chia sẻ: “Hơn ai hết tôi hiểu được sức mạnh của tập thể và cách thức phát triển tối đa năng lực của cá nhân. Với mong muốn xây dựng KCN sinh thái đầu tiên tại Việt Nam do người Việt làm chủ đầu tư, tôi đã và đang tạo ra một môi trường hoàn hảo cho hệ sinh thái cộng sinh giữa các doanh nghiệp, tạo ra cơ hội liên kết chặt chẽ, phát triển tư duy sáng tạo, đem lại giá trị lớn về mặt kinh tế và xã hội cho cộng đồng”

Ông Phạm Hồng Điệp – CTHĐQT kiêm TGĐ KCN, thành viên của Clb doanh nhân Sao Đỏ

Là thành viên của Ban chấp hành CLB Eco Nam Cầu Kiền – Mai Quốc Hưng cho biết. Từ ý tưởng là nơi gặp mặt trao đổi thông tin, kết nối cá nhân và doanh nghiệp nhằm giúp mọi người tham gia tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh, cũng như tham gia các hoạt động về phát triển, bảo vệ Môi trường tại KCN Nam Cầu Kiền. “Câu lạc bộ Eco Nam Cầu Kiền” đã ra đời với mục đích đoàn kết, tập hợp các cán bộ trẻ đến từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong KCN cùng phấn đấu cho sự thành đạt của CLB và cho sự nghiệp phát triển kinh tế bền vững trong KCNST Nam Cầu Kiền.

Ông Nguyễn Anh Minh – Giám đốc phòng KD-MT Công ty Cổ phần Shinec – Thành viên Ban Chấp hành CLB Eco Nam Cầu Kiền đọc lời tuyên thệ.

Trước mắt, nhiệm vụ chính của CLB được xác định cụ thể là: Tổ chức các buổi tọa đàm theo chuyên đề, các buổi hội thảo về kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ; gặp mặt trao đổi thông tin, chương trình kết nối doanh nghiệp nhằm giúp hội viên tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh

Rate this post