KHU CÔNG NGHIỆP (TAM ANH)

/ /
  • Quy mô: 180 ha
  • Tổng mức đầu tư : 1.100 tỷ đồng.
  • Thời điểm thu hút đầu tư: Quý IV năm 2023
  • Ngành nghề thu hút đầu tư: Công nghiệp Dệt may và phụ trợ ngành dệt may; Sản xuất linh kiện và thiết bị điện - điện tử; Chế tạo máy móc; Công nghiệp công nghệ cao; Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; Sản xuất sản phầm từ plastic.

Dự án liên quan