KHU CÔNG NGHIỆP (ĐÔNG PHÚ)

/ /
  • Quy mô: 234 ha
  • Tổng mức đầu tư : 2.250 tỷ đồng.
  • Thời điểm dự kiến thu hút đầu tư: Quý IV năm 2024
  • Ngành nghề thu hút đầu tư: chế biến thực phẩm; sản xuất thiết bị điện tử, cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô và các động cơ khác, chế tạo máy móc thiết bị, sản xuất hàng tiêu dùng.

Dự án liên quan