Doanh nhân

Phạm Hồng Điệp

Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ Phần Shinec 

Chủ đầu tư KCN Nam Cầu Kiền – Hải Phòng

Nguyên Chủ tịch hội doanh nhân trẻ Hải Phòng

Nhân tài Đất Việt năm 2014

Giải đặc biệt cho nhà hoạt động môi trường xuất sắc

Doanh nhân Sao Đỏ năm 2003

Chúng tôi sẽ chung tay xây dựng thành công Khu Công Nghiệp Sinh Thái theo đúng nghĩa tại Nam Cầu Kiền, đem niềm tự hào này từ Hải Phòng để truyền cảm hứng cho các NĐầu Tư trong cả nước có cách nhìn đầu tư bền vững, đầu tư cho tương lai phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường. Từ đó tạo ra nhiều hệ sinh thái, nhiều tầng sinh thái cộng sinh đem lại niềm hạnh phúc cho mọi người”.

Phạm Hồng Điệp

CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI NAM CẦU KIỀN

GIẢI THƯỞNG ĐẶT KHEN TẶNG

ĐẠT GIẢI THƯỞNG DOANH NHÂN SAO ĐỎ VIỆT NAM 2003

GIẢI NHẤT SÁNG KIẾN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2005 – 2006

GIẢI NHẤT CUỘC THI SÁNG KIẾN MÔI TRƯỜNG 2007

GIẢI NHẤT CUỘC THI MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN 2008

GIẢI NHẤT CUỘC THI MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN 2008

ĐẠT GIẢI THƯỞNG ĐẶC BIỆT DUY NHẤT NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT 2014

MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Năm Sự kiện
2003

GIẢI THƯỞNG DOANH NHÂN SAO ĐỎ VIỆT NAM

2005 – 2006

SÁNG KIẾN VÌ CUỘC SỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG.

2007

XÂY DỰNG LƯỚI AN SINH NÔNG THÔN HÀI HÒA VỚI ĐẦU TƯ MẠNGKCN, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

2008

KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

2009

KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

2010

NHÀ HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XUẤT SẮC

2014

NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT NĂM 2014 GIẢI ĐẶC BIỆT CHO NHÀ HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XUẤT SẮC

2019

ĐẠT GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

2021

ĐẠT GIẢI THƯỞNG VIFOTEC 2021

GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI VỚI ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Tháng 01 năm 2008, ông Phạm Hồng Điệp cùng cán bộ công ty Cổ phần Shinec đã vinh dự được gặp mặt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng đánh giá cao nhiệt huyết, trách nhiệm với môi trường – cộng đồng của doanh nhân trong thời buổi phát triển kinh tế. Cho đến nay, tư tưởng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường của Đại tướng đã trở thành giá trị sâu sắc mà Công ty Cổ phần Shinec luôn đặt lên hàng đầu trong định hướng phát triển doanh nghiệp.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO VÀ IWAY VÀ ÁP DỤNG THÀNH CÔNG

Đối với các nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu sang châu Âu do công ty đầu tư, ông đã chỉ đạo xây dựng vận hành thành công hệ thống quản trị đạt tiêu chuẩn Iway, ISO 14000 cho các sản phẩm xuất khẩu sang châu Âu, áp dụng sản xuất sạch hơn hợp với tiêu chuẩn bảo vệ môi trường đối với hàng nội thất xuất khẩu, nâng tầm giá trị sản phẩm.

XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI AN SINH NÔNG THÔN HÀI HÒA VỚI ĐẦU TƯ KCN – THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Phát triển ngành nghề nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và sử dụng lao động tại chỗ, đồng thời xây dựng các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và các trung tâm thương mại ở các vùng nông thôn. Tạo điều kiện cho nhân dân các xã có đất bị thu hồi cho DA KCN Nam Cầu kiền phát triển mạnh trồng trọt, chăn nuôi hộ gia đình, tạo nguồn thu, giải quyết bớt khó khăn do bị thu hồi đất. Đảm bảo lợi ích bền vững giữa KCN và nông dân các vùng phụ cận. Giảm bớt gánh nặng về giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương