Shinec luôn định hướng đầy đủ về mục tiêu và vai trò của mình trên từng chặng đường chinh phục và phát triển. Chúng tôi sẽ phủ lên màu xanh của kinh tế bền vững trên tổ quốc thông qua những dự án công nghiệp sinh thái đúng nghĩa.

Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức địa điểm đầu tư sản xuất, chung tôi xác định vai trò đồng hành hơn nữa với Nhà đầu tư bằng việc bố trí: nguồn nhân lực, nguồn vốn, thị trường,… và đóng góp xây dựng vị thế mới cho môi trường đầu tư của Việt Nam